acintayat

acintayat thought of it; SB 1.18.49
acintayat thought to Himself; SB 3.4.29
acintayat he thought; SB 3.10.7
acintayat began to consider as follows; SB 10.13.35
acintayat thought; SB 10.28.12
acintayat he thought; SB 10.38.2
acintayat thought; SB 10.50.45
acintayat thought; SB 10.53.22
acintayat he considered; SB 10.72.22
acintayat thought; SB 10.72.40
acintayat He thought; SB 10.81.6-7
acintayat He considered; SB 11.1.3
acintayat remembered; SB 11.13.19