anyatamah

anyatamaḥ who else; SB 1.18.21
anyatamaḥ anyone besides Yourself; SB 3.13.43
anyatamaḥ unattached; SB 4.20.15
anyatamaḥ any one of many; SB 5.8.18
anyatamaḥ another child; SB 10.11.26
anyatamaḥ else; SB 10.42.3
anyatamaḥ the other; SB 11.24.4