arabdhah

ārabdhaḥ beginning from; SB 3.11.23
ārabdhaḥ was undertaken; SB 4.11.8
ārabdhaḥ was arranged; SB 4.15.11
ārabdhāḥ attempted; SB 4.18.5
ārabdhaḥ created; SB 4.20.5
ārabdhaḥ beginning; SB 4.23.4
ārabdhaḥ commenced; SB 5.14.38
ārabdhaḥ Ārabdha (was the son of Setu); SB 9.23.15
ārabdhāḥ beginning; SB 10.21.4
ārabdhaḥ has begun; SB 11.6.31