janakah

janakaḥ Janaka Mahārāja; SB 6.3.20-21
janakaḥ the father; SB 8.8.25
janakaḥ born uncommonly, not by the usual process; SB 9.13.13
janakaḥ King Bahulāśva, a descendant of Janaka; SB 10.86.27-29
janakaḥ Bahulāśva; SB 10.86.38