nyagrodha

panasa-udumbara-aśvattha-plakṣa-nyagrodha-hińgubhiḥ with panasas (jackfruit trees), udumbaras, aśvatthas, plakṣas, nyagrodhas and trees producing asafoetida; SB 4.6.17
nyagrodha O nyagrodha(banyan tree); SB 10.30.5
nyāgrodha-potam a young banyan tree; SB 12.9.20
nyagrodha-parimaṇḍala nyagrodha-parimaṇḍala; CC Adi 3.43
nyagrodha-parimaṇḍala nyagrodha-parimaṇḍala; CC Adi 3.43