tepe

tepe underwent; SB 3.9.18
tepe practiced; SB 3.21.6
tepe performed; SB 7.3.2
tapaḥ tepe executed severe austerities; SB 9.2.1
tapaḥ tepe executed austerity; SB 9.9.1
tepe executed penance; SB 9.9.2
tepe practiced austerity; Bs 5.26