vibhajya

vibhajya having divided; SB 3.23.44
vibhajya having divided; SB 4.28.33
vibhajya after dividing; SB 4.31.27
vibhajya dividing; SB 5.1.38
vibhajya dividing; SB 5.7.8
vibhajya dividing into; SB 5.20.2
vibhajya dividing; SB 5.20.14
vibhajya dividing; SB 5.20.20
vibhajya dividing; SB 5.20.25
vibhajya dividing; SB 5.22.3
asaṃ-vibhajya without dividing; SB 5.26.18
vibhajya duly distributing; SB 11.18.19