vidhasyati

vidhāsyati going to happen; SB 1.14.18
vidhāsyati will do; SB 3.16.37
vidhāsyati will undoubtedly fulfill; SB 8.16.21
vidhāsyati will bestow; SB 8.16.62
vidhāsyati He will arrange; SB 8.24.43
vidhāsyati certainly will perform; SB 9.4.57-59